Zaktar Group

Landing Page + Website
https://zaktar.com.my/

Stori

Asalnya website Zaktar Group adalah website jenis static html. Tetapi telah di convert dari static html kepada WordPress sewaktu mereka mengambil servis buat landing page dari kami.

Menggunakan website berasaskan WordPress akan lebih memudahkan kerja pengurusan konten berbanding website static html.

Untuk projek ke-2, selepas projek buat landing page Susu Unta Camelyo, kami telah update konten website mereka untuk memasukkan profil syarikat Zaktar Group.

Ketika projek ke-2 ini, sedikit perubahan telah dilakukan pada design landing page Susu Unta Camelyo supaya ia nampak seragam dengan page lain.

Alamat website ini juga turut di update dari menggunakan http kepada https supaya menepati standard website yang terkini.

Website ini juga mempunyai blog untuk menghebahkan aktiviti syarikat mereka. Pada setiap page produk pula, menu nya adalah berbeza mengikut produk.

Dan akhir sekali, satu custom form turut dimasukkan mengikut keperluan mereka.

Ringkasan:

  • Convert static html ke WordPress
  • Custom menu pada setiap page produk
  • Convert http kepada https
  • Custom form untuk user
website korporat portfolio blog zaktar group
website korporat portfolio contact zaktar group